Ostrówek. Ryszard Turek otrzymuje absolutorium

Wójt gminy Ostrówek został pozytywnie rozliczony z wykonania budżetu za rok 2016. Decyzją Rady, Ryszardowi Turkowi przyznane zostało absolutorium.

W tej kwestii radni nie mieli najmniejszych wątpliwości – wszyscy biorący udział w obradach głosowali na „tak” i na mocy podjętej uchwały, Rada Gminy zaakceptowała wykonanie budżetu. W minionym roku, gmina Ostrówek osiągnęła dochód w wysokości 17 778 697,07 zł, co stanowi 100.01 proc. kwoty planowanej. Wydatki zamknęły się w kwocie 17 598 026,84 zł, stanowiąc 95,55 proc. przyjętego planu. W 100 proc. udało się zrealizować przychody i rozchody, które wyniosły odpowiednio: 1 469 784,68 zł i 800 000 zł.

1,696 total views, 17 views today

Napisane przez
Więcej autorstwa Artur Białek

Wieluń. Setki śniętych ryb w parku miejskim

Osoby spacerujące po parku przy ulicy Powstańców 1863 r., mogą natknąć się...
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *