Wieruszów. “Stop agresji – stop przemocy”

Tytułowe hasło towarzyszyło konferencji, stanowiącej podsumowanie projektu “Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Wydarzenie odbyło się w czwartek, 14 grudnia, w auli Wieruszowskiego Domu Kultury. Wśród licznie przybyłych gości należy wymienić: policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz poszczególnych jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego, Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie – bryg. Grzegorza Misiek, komendantów i przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wieruszowa oraz gminy Wieruszów a także Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie – Macieja Bacińskiego, Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury – Bogusława Kurzyńskiego, Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie – Anetę Możdżanowską oraz Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie – Dariusza Soborczyka. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele placówek oświatowych, szkół i przedszkoli z Wieruszowa oraz gminy Wieruszów. przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Podczas konferencji podsumowano działania podjęte w ramach rządowego programu “Razem Bezpieczniej”, zmierzającego do ograniczenia przestępczości i a-społecznych zachowań. Podczas pierwszej części konferencji, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Sylwia Olbińska, omówiła wszystkie czynności podjęte w trakcie realizacji projektu. W dalszej kolejności, kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Ewa Szandała, przedstawiła szczegóły współpracy placówki z KPP Wieruszów w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Następnie, Wojciech Grajerz, psycholog  z Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, przedstawił model systemowego ujęcia rodziny w aspekcie przemocy na kanwie własnego doświadczenia zawodowego i tak zwanych dobrych praktyk. W ostatniej części, dzielnicowi przedstawili swoją rolę w dialogu ze społeczeństwem.

grafika: KPP Wieruszów

6,575 total views, 0 views today

Napisane przez
Więcej autorstwa Artur Białek

Set of Psychology Research Paper Topics

The only issue is summarizer that article is among the most crucial...
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *