Papież Franciszek akceptuje rezygnację bp. Andrzeja Dziuby z funkcji biskupa łowickiego; następcą zostaje Wojciech Tomasz Osial

Papież Franciszek akceptuje rezygnację bp. Andrzeja Dziuby z funkcji biskupa łowickiego; następcą zostaje Wojciech Tomasz Osial

Zmiany na stanowisku biskupa diecezji łowickiej zostały oficjalnie potwierdzone przez Papieża Franciszka. Ojciec Święty zaakceptował rezygnację biskupa Andrzeja Dziuby, złożoną na żądanie Stolicy Apostolskiej. Bp. Dziuba opuszcza swoje stanowisko, a jego obowiązki zostają przekazane biskupowi pomocniczemu tejże diecezji, Wojciechowi Tomaszowi Osialowi, który teraz piastuje pozycję administratora apostolskiego sede vacante.

Oficjalne oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na stronie Episkopatu, informując o decyzji Papieża Franciszka. W dokumencie czytamy, że biskup Dziuba podał się do dymisji na prośbę Stolicy Apostolskiej, w wyniku stwierdzonych trudności w zarządzaniu diecezją łowicką. Niepokojące znaleziska dotyczyły przede wszystkim zaniedbań w nadzorze nad sprawami dotyczącymi wykorzystania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych.

Audyt przeprowadzony przez Stolicę Apostolską na podstawie dokumentu papieskiego Vos estis lux mundi, potwierdził te niepokojące fakty. Działalność biskupa Dziuby została oceniona jako niewłaściwa, co skutkowało jego rezygnacją z funkcji biskupa łowickiego.