Podsumowanie kadencji samorządu województwa mazowieckiego: ponad 5400 zakończonych inwestycji i 1,8 mld zł wsparcia finansowego

Podsumowanie kadencji samorządu województwa mazowieckiego: ponad 5400 zakończonych inwestycji i 1,8 mld zł wsparcia finansowego

Rozliczając się z ostatniego okresu kadencji, samorząd województwa mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości, że udało mu się zrealizować ponad 5400 inwestycji na terenie subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć wyniosło niebagatelne 1,8 mld złotych. Środki te pochodziły z budżetu województwa oraz z funduszy unijnych.

Janina Ewa Orzełowska, będąca członkiem zarządu województwa mazowieckiego, podkreśla, że pomimo pewnych przeciwności losu, takich jak pandemia COVID-19 czy trwający konflikt na Ukrainie, udało się osiągnąć korzystne rezultaty dla regionu. Równomierny rozwój Mazowsza został wsparty przeszło 5,4 tysiącami inwestycji i projektów. Do ich realizacji na terenie subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego przeznaczono aż 1,8 mld złotych ze środków budżetowych województwa oraz funduszy unijnych.

Elżbieta Lanc, także zasiadająca w zarządzie województwa mazowieckiego, zwraca uwagę na znaczący wkład inwestycji zrealizowanych w subregionie siedleckim. Wielkie wsparcie finansowe stanowiły fundusze unijne, z których skorzystano zarówno dzięki regionalnym programom, jak i Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przez ostatnią kadencję łączne dofinansowanie wyniosło 531 mln złotych. Dodatkowo, z budżetu województwa mazowieckiego wyasygnowano blisko 1,2 mld złotych na inwestycje. Wśród nich znalazło się ponad 537 mln złotych przeznaczonych na wsparcie dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, realizowane poprzez autorskie programy wsparcia.