Zaproszenie na Regionalne i Towarzyskie Mistrzostwa w Skokach Przez Przeszkody w Chrabołach, 2 czerwca 2024 r.

Zaproszenie na Regionalne i Towarzyskie Mistrzostwa w Skokach Przez Przeszkody w Chrabołach, 2 czerwca 2024 r.

Wszystkim startującym w oficjalnych konkurencjach przypominamy o konieczności posiadania aktualnego ubezpieczenia do końca bieżącego roku kalendarzowego. Jest to obowiązek, który nie może zostać pominięty. Podobnie istotna jest kwestia badań lekarskich – te, które nie są widoczne w systemie Artemor lub o których mowa w punkcie 1 naszego regulaminu, należy dostarczyć nam elektronicznie razem ze zgłoszeniem udziału w zawodach.

To nie wszystko, co muszą zrobić uczestnicy zawodów. Każdy z nich ma obowiązek zapoznać się z pełnym tekstem naszych wytycznych i zasad. Warto pamiętać, że brak znajomości tych zapisów nie zwalnia nikogo z obowiązku ich przestrzegania. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do tych wytycznych, bez względu na to, czy byli świadomi ich treści czy nie.