Zmniejszająca się ilość biur w ośmiu kluczowych regionach Polski

Zmniejszająca się ilość biur w ośmiu kluczowych regionach Polski

Według niedawno opublikowanego raportu „At a Glance – rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych w IV kwartale 2023” autorstwa specjalistów BNP Real Estate Poland, ilość biur w stanie budowy w ośmiu głównych regionach Polski, mimo że jest większa niż stolicą kraju, wyraźnie maleje. Raport podkreśla także rekordowo wysoki wskaźnik pustostanów w istniejących obiektach biurowych na koniec grudnia 2023 roku.

Podsumowując ostatni kwartał 2023 roku, zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą – Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin – osiągnęły niemal 6,67 milionów metrów kwadratowych. Przez cały rok deweloperzy wprowadzili do regionalnego rynku biurowego 21 nowych budynków, które razem dostarczyły blisko 280 tysięcy metrów kwadratowych nowej przestrzeni do wynajęcia. Najbardziej znaczące inwestycje w 2023 roku to Ocean Park B i Kreo w Krakowie, Craft w Katowicach oraz Nowy Rynek E w Poznaniu. Czwarty kwartał przyniósł natomiast największe inwestycje w Krakowie (Mogilska 35 Office, The Park Kraków II) i Poznaniu (nowa siedziba firmy Tetos).

Mimo że w kolejnych kwartałach oczekuje się większej ilości nowej powierzchni do wykorzystania w regionalnych miastach niż w Warszawie, powierzchnia w budowie na koniec grudnia 2023 roku jest mniejsza o 40 punktów procentowych w porównaniu do porównywalnego okresu w 2022 roku. Deweloperzy prognozują, że w latach 2024-2026 na ośmiu głównych rynkach biurowych Polski zostanie oddane do użytku 367 tysięcy metrów kwadratowych, podczas gdy w stolicy planowane jest zbudowanie 238 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej.

Specjaliści BNP Real Estate Poland uważają, że sytuacja dynamicznie się zmienia i uruchomienie kolejnych inwestycji może nastąpić szybciej ze względu na niedobór podaży. Jednakże, spadek ilości powierzchni biurowych w budowie był jednym z głównych czynników wpływających na kształtowanie rynku biurowego w regionalnych miastach przez cały rok 2023.