Celebracja stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce i przekazanie nowych pojazdów ratowniczych

Celebracja stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce i przekazanie nowych pojazdów ratowniczych

Na dzień dzisiejszy przypada ważne wydarzenie, świętujące 100 lat trwającej nieprzerwanie służby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Rdzawka i Białka Tatrzańska. Ponadto, w Orawce zorganizowano oficjalne przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla obydwu jednostek. W tych historycznych momentach uczestniczyli czołowi przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce na czele z prezesem Edwardem Siarką, lokalni decydenci, strażacy oraz mieszkańcy regionu.

Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji setnej rocznicy funkcjonowania OSP Rdzawka. Rozpoczęły się one od zgromadzenia sztandarów oraz orkiestry na parkingu przed siedzibą jednostki OSP w Rdzawce. Kolejnym punktem był uroczyście odprawiona o godzinie 12 Msza Święta w Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Rdzawce. Niezapomniane chwile trwają, a o godzinie 17 przewidziano występ lokalnej grupy muzycznej “Ogórki”.

Stulecie OSP w Rdzawce to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tej małopolskiej miejscowości. Przez ten okres jednostka ta stała się nie tylko gwarantem bezpieczeństwa jako straż pożarna, ale również sercem i duszą całej społeczności. Jak podkreślił prezes Edward Siarka – „To sto lat pełnych heroizmu, poświęcenia i współdziałania. Niech ta bogata historia stanowi inspirację do kolejnych stu lat strażackiej pasji i poświęcenia.”