Gminy podlaskie korzystają z unijnego dofinansowania na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Gminy podlaskie korzystają z unijnego dofinansowania na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Rozwój demograficzny niektórych gmin wymaga od nich szybkiego tempa inwestycji, podczas gdy inne gminy muszą nadrabiać zaniedbania z przeszłości. Osiem samorządów z Podlasia otrzymało fundusze unijne na projekty związane z zarządzaniem ściekami i wodą.

Na przykład, wieś Krupniki, położona w gminie Choroszcz, obecnie korzysta z prywatnych szamb jako głównego systemu odprowadzania ścieków. Jednak dzięki nowemu planowi inwestycyjnemu, domy w tej miejscowości będą wkrótce podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Mieszkaniec Krupnik, Marcin Miron wyraził swoją radość z tej zmiany. Powiedział, że taki postęp ułatwi życie mieszkańcom, ponieważ nie będą musieli już na bieżąco monitorować poziomu szamba i obawiać się, że może ono przelać. Zauważył również, że koszty utrzymania szamba są znaczne.

Anna Domaszuk, sołtys wsi Krupniki, podkreśliła, że koszty samego podłączenia do miejskiej lub wiejskiej kanalizacji będą pewnie niższe niż regularne opróżnianie szamba, co jest znacznym obciążeniem dla budżetu domowego.

Mimo że koszty są ważnym czynnikiem, to nie jedynym. Eksperci zwracają uwagę na kwestie ekologiczne. Dr Piotr Ofman z Politechniki Białostockiej podkreśla, że dla ochrony środowiska ważne jest skupianie zanieczyszczeń w jednym miejscu, gdzie mogą być odpowiednio przetworzone, zanim zostaną odprowadzone do środowiska. I właśnie taką rolę spełniają systemy oczyszczania ścieków.