Podsumowanie postępów realizacji "Rządowego programu promującego rozwój Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026"

Podsumowanie postępów realizacji "Rządowego programu promującego rozwój Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026"

Spotkanie zaściankowe z udziałem Jacka Karnowskiego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz i lokalnych liderów samorządu z regionu Słupska miało miejsce w Gdańsku. Centralnym punktem omawianych zagadnień było sprawozdanie z dotychczasowej realizacji „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

Jacek Karnowski, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreślił, że ten program jest reakcją na palące potrzeby sygnalizowane od lat przez samorządowców Ziemi Słupskiej. Szczególnie dotyczy to miasta Słupska, które jest zaliczane do kategorii średnich miejscowości zanikających funkcji społeczno-gospodarczych.

Karnowski zauważył, że sytuację tę pogarsza m.in. umiejscowienie bazy obrony antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska i związane z tym wprowadzenie wielu restrykcji w dziedzinie gospodarki i biznesu. Dlatego głównym celem tego rządowego programu jest poprawa warunków rozwojowych i inwestycyjnych tej części kraju oraz podniesienie standardu życia jej mieszkańców – dodał minister.

Na wzrost cen realizacji inwestycji, jak również na ogólną sytuację społeczno-gospodarczą w wielu regionach Polski, wpływ miała pandemia Covid-19 i trwająca już ponad dwa lata wojna na Ukrainie. Programy takie jak ten, skierowany do mieszkańców Ziemi Słupskiej, są instrumentem wspierającym ich rozwój społeczno-gospodarczy poprzez m.in. planowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i przyciąganie turystów.