Promowanie efektywności energetycznej poprzez partnerstwo publiczno-prywatne

Promowanie efektywności energetycznej poprzez partnerstwo publiczno-prywatne

Minister Grzegorz Puda dał początek konferencji o tematyce skupionej na efektywności Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Wśród projektów, które mogą otrzymać wsparcie, znajdują się takie, które dotyczą termomodernizacji budynków, remodelingu systemu oświetlenia ulicznego czy też wprowadzania odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie na temat „Efektywność w PPP” miało miejsce we wtorek w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja była skoncentrowana na podkreśleniu znaczenia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w procesie realizacji inwestycji. Szczególne uwypuklenie zyskały projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Podczas spotkania, minister Puda zaznaczył kluczową rolę efektywności energetycznej jako sektora, gdzie zastosowanie formuły PPP może przynieść znakomite rezultaty. Podkreślił on, że wykorzystanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w obszarze efektywności energetycznej jest nie tylko możliwe, ale i korzystne.

W ramach współpracy PPP, wynagrodzenie partnera prywatnego jest bezpośrednio powiązane z realnymi oszczędnościami, które wprowadzi. To zaś oznacza, że jednostka publiczna może spodziewać się, iż część kosztów inwestycji zostanie pokryta z uzyskanych oszczędności.