Inwestycje z dofinansowaniem unijnym w Polsce przekroczyły 590 mld zł

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym w Polsce przekroczyły 590 mld zł

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało, że całkowita wartość inwestycji, które uzyskały wsparcie finansowe od Unii Europejskiej, osiągnęła poziom 590,9 miliardów złotych. Zgodnie z zawartymi umowami, wkład finansowy ze strony UE wyniósł 353,5 mld zł.

Jak podaje MFiPR, do 24 września 2023 roku zawarto z beneficjentami aż 103 026 umów dotyczących dofinansowania różnorodnych projektów. Wszystkie te inwestycje łącznie kosztowały 590,9 mld zł, z czego fundusze UE stanowiły aż 353,5 mld zł. Oznacza to, że wykorzystano już ponad 100,7% środków przewidzianych na ten cel przez Unię Europejską – informuje ministerstwo w swoim komunikacie.

Z danych wygenerowanych przez system teleinformatyczny SL2014 wynika, że od momentu uruchomienia programów do dnia 24 września 2023 roku zgłoszono do niego ponad 200 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na łączną sumę 937 mld zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania ze strony UE wyniosła 581,5 mld zł, co stanowi 165,6% planowanej alokacji środków unijnych na lata 2014-2020.

Ministerstwo wskazało również, że ogólna wartość wydatków beneficjentów rozliczonych na szczeblu krajowym wyniosła 477 mld zł, z czego dofinansowanie ze strony UE stanowiło 305,6 mld zł, czyli 87% przewidzianej alokacji.