Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego omawia rozwój regionu słupskiego

Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego omawia rozwój regionu słupskiego

Podczas rozmowy z Marcinem Turalskim, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podkreślił możliwości wzrostu dla regionu słupskiego wynikające z inwestycji drogowych i energetycznych.

W poprzednim tygodniu zawarta została umowa na ekspansję strefy gospodarczej Redzikowo-Wieszyno. Projekt ten obejmuje szereg działań, takich jak: wykonanie infrastruktury na terenach o totalnej powierzchni bliskiej 100 hektarów oraz realizację 7-kilometrowego odcinka drogi. Całkowity koszt tej przedsięwzięcia wynosi około 54 milionów złotych, z czego przeważającą część, ponad 50 milionów złotych, stanowi rządowe wsparcie finansowe w ramach programu Polski Ład.

Strefa Redzikowo-Wieszyno jest nadzorowana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego. Jej dyrektor podkreślił w rozmowie z nami, że budowa drogi S6 znacznie przyciąga uwagę biznesmenów do regionu słupskiego.