Przeobrażenie ulicy Krzywej: Wielka inwestycja drogowa w Pile

Przeobrażenie ulicy Krzywej: Wielka inwestycja drogowa w Pile

Inwestycja w infrastrukturę drogową w Pile, mająca na celu przebudowę trasy o nazwie ulica Krzywa, przynosi ze sobą obietnicę gruntownej przemiany tego obszaru. Planowany zakres projektu obejmuje doprowadzenie do stanu użytkowego niemalże całego kilometra nowego odcinka drogi. Mimo że początkowe założenia zakładały finalizację prac budowlanych do końca bieżącego roku kalendarzowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że termin ten uda się skrócić. Jak podkreśla prezydent Piły, Piotr Głowski, już we wrześniu planowane jest nałożenie końcowej, ścieralnej warstwy asfaltu na jezdnię.

Według harmonogramu prac, kluczowym punktem dla postępu inwestycji jest data 22 i 23 września, kiedy to ma zostać położona wspomniana warstwa ścieralna. Realizacja tego etapu będzie jednak uzależniona od warunków atmosferycznych. W przypadku sprzyjającej aury, te dni będą oznaczać czasowe zamknięcie ulicy Krzywej dla ruchu pojazdów.

Miron Tadych, kierujący pracami Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, zapewnia, że kwestie dotyczące dostępu do obiektów komercyjnych położonych wzdłuż ulicy Krzywej w dniach jej zamknięcia, będą przedmiotem indywidualnych ustaleń z właścicielami tychże firm.