Wsparcie rządu dla regionu słupskiego – sukces w szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Wsparcie rządu dla regionu słupskiego – sukces w szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wynikach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w której obszar słupski został wybrany do otrzymania rządowego wsparcia w kwocie 35 721 432 zł. Pieniądze te są przeznaczone na wsparcie rozwoju regionów, gdzie kiedyś działały tzw. państwowe gospodarstwa rolne (PGR). Celem prowadzenia takiego programu jest niwelowanie nierówności rozwojowych, które powstały w wyniku niekorzystnej transformacji ustrojowej z lat 90.

Dzięki środkom z najnowszej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych możliwe będzie przeprowadzenie znaczących inwestycji na terenie powiatu słupskiego. Wśród planowanych przedsięwzięć znajduje się rozbudowa sieci dróg oraz modernizacja infrastruktury sportowej i wodno-kanalizacyjnej.

Program był adresowany do różnych jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych, na terenie których niegdyś działały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR).