Do końca prowadzone są dwa kluczowe projekty drogowe w Koszalinie

Do końca prowadzone są dwa kluczowe projekty drogowe w Koszalinie

W Koszalinie, prace dotyczące dwóch istotnych inwestycji drogowych zbliżają się ku końcowi. Pierwszym z projektów jest gruntowny remont wiaduktu znajdującego się przy ulicy Władysława IV. Drugim natomiast, to stworzenie nowego traktu leśnego na Górze Chełmskiej, którego długość nie przekracza kilometra.

Podczas realizacji obu tych przedsięwzięć, samorząd koszaliński mógł korzystać ze wsparcia finansowego ze strony państwa. Takie dofinansowanie z budżetu krajowego znacznie przyczyniło się do realizacji obu projektów.