Śląskie przemienia się: rekordowe inwestycje w infrastrukturę, zdrowie i kulturę

Śląskie przemienia się: rekordowe inwestycje w infrastrukturę, zdrowie i kulturę

Zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, coraz większą uwagę zwraca na siebie Województwo Śląskie. Raport Financial Times wskazuje ten region jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie. Widać to przede wszystkim na przykładzie intensywnych inwestycji w lokalną infrastrukturę, które realizowane są podczas obecnej kadencji śląskiego samorządu wojewódzkiego. Najwięcej środków, aż 2,7 mld złotych, zainwestowano w rozbudowę i modernizację drogowej sieci komunikacyjnej.

W ostatnich latach na mapie Śląska pojawiły się nowe odcinki dróg i modernizowane trasy, jak na przykład Droga Wojewódzka nr 933 czy DW 913. Inwestycje te nie tylko znacząco ułatwiają komunikację w regionie, ale także podnoszą jej bezpieczeństwo. Ale to nie tylko drogi są przedmiotem zainteresowania władz województwa.

Duże zmiany dotyczą także Parku Śląskiego, kultury oraz służby zdrowia. Ta ostatnia szczególnie zyskała na znaczeniu w czasach pandemii COVID-19. W jej ramach realizowane są liczne inwestycje, dzięki którym Śląskie staje się liderem w zakresie implementacji nowoczesnych technologii służących profilaktyce i leczeniu chorób. Województwo wykorzystuje na ten cel środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz unijnej prognozy, dysponując budżetem przekraczającym 5 mld euro.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Jak podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dzięki inwestycjom w najnowsze technologie, stworzone drogi powinny pozostać funkcjonalne na poziomie 50 lat bez konieczności przeprowadzania istotnych modernizacji.