ANWIL S.A. powiększa swój skład Rady Nadzorczej o 80%, wśród nowych członków Rektor PANS we Włocławku

ANWIL S.A. powiększa swój skład Rady Nadzorczej o 80%, wśród nowych członków Rektor PANS we Włocławku

Znaczące zmiany zaszły w składzie Rady Nadzorczej ANWIL S.A. – znanej spółki akcyjnej, która jest pod stałą kontrolą organu nadzorczego. Charakteryzuje się ona mocnym naciskiem na przejrzystość we wszystkich aspektach swojej działalności, a w jej ramach znajduje się m.in. ocena rocznych sprawozdań finansowych firmy oraz mianowanie i zwalnianie członków zarządu. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Orlenu, liczba osób zasiadających w Radzie Nadzorczej ANWIL S.A. wzrosła z 5 do 9, co stanowi wzrost o 80%.

Do grona tych dziewięciu członków dołączyły cztery nowe twarze. Są to: Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) we Włocławku Robert Musiałkiewicz, Leszek Czaplewski – wykładowca tej samej uczelni i kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości, adwokat Małgorzata Albrecht-Pakuła, powiązana z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne, oraz Piotr Jagodziński, pracujący w Grudziądzkim Parku Przemysłowym.

Rola Rektora PANS we Włocławku, Roberta Musiałkiewicza w Radzie Nadzorczej ANWIL S.A. nie jest pierwszym stanowiskiem tego typu, które obejmował. Musiałkiewicz ma na swoim koncie również członkostwo w Radzie Nadzorczej miejskiej ciepłowni MPEC we Włocławku.