129 milionów euro dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na realizację projektów rozwojowych

129 milionów euro dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na realizację projektów rozwojowych

Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) otrzymał gwarancję zdobycia 129 milionów euro do wykorzystania na projekty rozwojowe. Taka możliwość została zapewniona poprzez umowę zawartą między Urzędem Marszałkowskim, które zarządza Funduszami Europejskimi dla regionu podlaskiego, a BOF-em. Powiadomienie o podpisaniu tego porozumienia miało miejsce 20 czerwca, a sygnatariuszami byli prezydent Białegostoku, prezes zarządu BOF – Tadeusz Truskolaski i marszałek Łukasz Prokorym.

Układ ten dotyczy „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”. Sygnatariuszami byli zarówno rzeczone wcześniej marszałek Łukasz Prokorym i prezes zarządu BOF – Tadeusz Truskolaski, jak również wicemarszałek Marek Malinowski i członek zarządu BOF – Krzysztof Marcinowicz.

Zgodnie z słowami prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego, „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stanowią narzędzie umożliwiające rozwój obszarów wchodzących w skład BOF-u”. Będzie ono sprzyjać tworzeniu polityki rozwoju i koordynowaniu realizacji projektów wynikających z „Strategii Rozwoju BOF do 2030 roku”, będących współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Prezes Truskolaski podkreślił, że dzięki ZIT możliwe będzie łączenie projektów miękkich i twardych, co jest nowością gwarantującą postęp. Białostocki Obszar Funkcjonalny zyska dzięki temu 129 milionów euro na inwestycje. Jak podsumował prezydent: to są środki przeznaczone na współpracę, na realizację strategii wspólnie wypracowanej przez 10 gmin należących do BOF-u.