Deficyt krwi w stacjach krwiodawstwa – uchodźcy z Ukrainy dzielą się darem życia

Deficyt krwi w stacjach krwiodawstwa – uchodźcy z Ukrainy dzielą się darem życia

Stacje krwiodawstwa doświadczają niedostatku krwi gromadzonej w swoich magazynach. Na co dzień, optymalna liczba dawców powinna wynosić 170, a jednak podczas letnich miesięcy ta liczba spada nawet o połowę. W gest pełen solidarności i wdzięczności dla Polaków, którzy udzielili im wsparcia, uchodźcy z Ukrainy postanowili oddać swój dar życia podczas festynu integracyjnego.

Krew to cenny lek, którego nie jesteśmy w stanie zastąpić czymkolwiek innym. Każde zgromadzone 450 mililitrów, uzyskane za pośrednictwem pojedynczego wkłucia, ma nieocenioną wartość. Każda zebrana kropla ma wagę złota na tle obecnej sytuacji.

W ramach wspomnianego festynu integracyjnego, przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, stanął specjalny autobus do pobierania krwi – krwiobus. To właśnie tam uchodźcy z Ukrainy decydowali się na ten szlachetny gest, oddając swoją krew jako wyraz wdzięczności za pomoc, której doświadczyli.

Irena Harczuk, jedna z uczestniczek wydarzenia, podkreśliła: „Chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim Polakom za udzieloną nam pomoc i wsparcie. Postanowiliśmy podzielić się tym, co mamy – naszą krwią, która jest tak potrzebna dla tych, którzy wyleczą się dzięki niej”.