Dofinansowanie z funduszy unijnych dla budowy obwodnic Bogoria i Nowy Korczyn oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744

Dofinansowanie z funduszy unijnych dla budowy obwodnic Bogoria i Nowy Korczyn oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744

Inwestycje w infrastrukturę drogową w miejscowościach Bogoria i Nowy Korczyn, a także na odcinku drogi wojewódzkiej nr 744 pomiędzy miejscowościami Tychów Stary i Starachowice, mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe. Zgodnie z ogłoszeniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, te zadania inwestycyjne będą beneficjentami konkursu „Infrastruktura drogowa”, organizowanego w kontekście Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie z tych funduszy wyniesie aż 85% wartości projektów.

Marszałek Andrzej Bętkowski wyraził swoje zadowolenie z takich rozwiązań. Według niego, realizacja tych długo oczekiwanych inwestycji będzie miała istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy zarówno dla kierowców jak i mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Firma MIRBUD S.A. została wybrana do przeprowadzenia budowy obwodnicy Nowego Korczyna o długości 3,5 kilometra, która zostanie sfinansowana z sumy przekraczającej 93 miliony złotych. W ramach tego projektu przewidziano szereg działań, takich jak modernizacja drogi krajowej nr 79 na terenie planowanych skrzyżowań, przebudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 oraz drogi powiatowej 0134T na odcinku pod wiaduktem obwodnicy Nowego Korczyna. Dodatkowo, na terenie inwestycji powstanie most nad rzeką Nidą, wiadukt nad drogą powiatową 0134T oraz system odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Projekt uwzględnia również budowę dodatkowych jezdni o parametrach dostosowanych do dróg klasy D, przepustów i rowów krytych oraz przejść dla małych zwierząt. Szacuje się, że całość prac zakończy się do końca 2025 roku.