Nowe Branżowe Centrum Umiejętności na rzecz przemysłu lotniczego

Nowe Branżowe Centrum Umiejętności na rzecz przemysłu lotniczego

Planowanym rezultatem jest nowoczesny, jednopoziomowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej około 258,5 m2, który ma stanąć w obrębie Powiatu Mieleckiego. Ten innowacyjny obiekt będzie składał się z dwóch funkcjonalnie oddzielnych segmentów, które mają bezpośrednio łączyć się z już istniejącym budynkiem. Każdy z tych segmentów będzie wyposażony w dwie pracownie techniczne.

Projekt przewiduje, że pierwszy segment będzie zawierał warsztat przeznaczony do procesów montażu przy użyciu robotów oraz pracownię dla instalacji elektrycznych współpracujących z awioniką. Natomiast drugi segment ma pomieścić pracownię prototypową ze wzornictwem przemysłowym i pracownię kompozytów. Na dachu jednego z segmentów budynku zaplanowano umieszczenie tarasu widokowego.

Przebudowa drogi dojazdowej jest kolejnym etapem projektu, a także stworzenie dodatkowej drogi wewnętrznej, co ułatwi poruszanie się po terenie całego obiektu. Planowana jest też modernizacja ścieżek dla pieszych.

Realizacja całego projektu ma zająć 240 dni. Starostwo Powiatu Mieleckiego oczekuje na propozycje wykonawców do 20 lutego.

Warto przypomnieć, że Powiat Mielecki otrzymał ponad 15,5 miliona złotych dofinansowania na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności. Inwestycja nosi nazwę „Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego” i jest realizowana we współpracy z powiatem mieleckim oraz jego jednostką organizacyjną – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).