Opolskie Centrum Onkologii walczy o fundusze na rozwój

Opolskie Centrum Onkologii walczy o fundusze na rozwój

Opolskie Centrum Onkologii (OCO) zapewnia, iż podejmie działania w celu uzyskania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Jak podkreśla Radio Opole, podczas ostatniej dystrybucji funduszy, województwo opolskie nie zostało uwzględnione, co skutkuje brakiem dodatkowego wsparcia dla OCO w wysokości przekraczającej 200 mln złotych.

Ta suma pieniędzy, której oczekiwało Opolskie Centrum Onkologii, miała zostać przeznaczona na szereg istotnych inwestycji. Te obejmowały między innymi rozbudowę bloku operacyjnego, rozwój onkologii klinicznej oraz modernizację sekcji radioterapii.

Dodatkowo, dyrektor OCO złożył oficjalny wniosek do Ministerstwa Zdrowia (MZ), prosząc o udostępnienie dokumentacji oraz kart oceny wszystkich podmiotów ubiegających się o te fundusze. Wniosek ten dotyczył także wyjaśnienia, jakie kryteria były brane pod uwagę przy wyborze jednostek uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego.