Progres prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym zgodny z planem – potwierdza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Progres prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym zgodny z planem – potwierdza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Pomimo wielu wyzwań, prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) toczą się zgodnie z założonym harmonogramem, jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo podkreśliło również, że od połowy października obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony lokalnej społeczności sprzedażą nieruchomości przeznaczonych pod budowę przyszłego lotniska.

Ministerstwo szczegółowo omówiło proces inwestycyjny CPK. Podkreślono, że już w październiku spółka dokonała wyboru strategicznych inwestorów, którymi zostały francuska grupa Vinci Airports oraz australijski fundusz IFM Global Infrastructure Fund. Zaangażowanie tych doświadczonych międzynarodowych partnerów stanowi dowód na to, że projekt CPK jest solidnie przygotowany, oferuje atrakcyjne możliwości komercyjne i obiecuje wysoki zwrot z inwestycji.

W dalszej części informacji podano też szczegóły dotyczące stanu prac nad projektem. Jak mówiono, koncepcyjny projekt terminala pasażerskiego i dworca kolejowego jest już gotowy, natomiast finalizacja projektu budowlanego planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Dodano również, że Spółka CPK nabyła już ponad 1200 ha gruntów przeznaczonych pod przyszłe lotnisko i węzeł kolejowy, nie naruszając przy tym praw żadnej osoby. Wymieniono także, że decyzja środowiskowa jest już na miejscu, a wniosek o decyzję lokalizacyjną został skierowany do Wojewody Mazowieckiego. Prace projektowe obejmują ponad 450 km Kolei Dużych Prędkości, a dodatkowo planowane jest rozbudowanie sieci o kolejne 1500 km tras. Najbardziej zaawansowane są obecnie prace nad tunelem CPK w Łodzi oraz odcinkiem KDP łączącym Warszawę, CPK i Łódź.