Przyszłość polityki spójności UE: Dyskusja członków Europejskiego Komitetu Regionów

Przyszłość polityki spójności UE: Dyskusja członków Europejskiego Komitetu Regionów

Podczas plenarnego posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się w listopadzie, delegaci z różnych regionów dyskutowali na temat przyszłych kierunków polityki spójności Unii Europejskiej. Różni samorządowcy wyraźnie artykułowali swoje pragnienia, które obejmowały nie tylko utrzymanie obecnego poziomu budżetu funduszu po 2027 roku, ale także dalsze decentralizowanie zarządzania funduszami unijnymi. Dodatkowo podkreślili konieczność nie wykorzystywania funduszu spójności do radzenia sobie z przez nagłe kryzysy.

Propozycje zmian w polityce spójności po 2027 roku zostały zaprezentowane w formie oficjalnej opinii Komitetu Regionów. Co istotne, jej przyjęcie nastąpiło jednogłośnie, co świadczy o zgodnym stanowisku członków Komitetu w tym zakresie.

Dyskusje na temat przyszłej formy polityki spójności po bieżącym okresie budżetowym UE 2021-2027 rozpoczęły się w Brukseli. W ramach tych rozmów, Komitet Regionów argumentował za reformą polityki, która odpowiada za jedną trzecią budżetu UE. Przekonali, że polityka ta powinna nadal być traktowana jako priorytet i podstawa dla rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego na terenie całej Europy.