Regeneracja zabytków Kujawsko-Pomorskiego: inwestycje w kulturę i historyczne dziedzictwo regionu

Regeneracja zabytków Kujawsko-Pomorskiego: inwestycje w kulturę i historyczne dziedzictwo regionu

Województwo Kujawsko-pomorskie umacnia swoją pozycję w obszarze kultury poprzez dynamiczne inwestycje wpierające ich historyczne zasoby. Dzięki gruntownym pracom renowacyjnym, zabytki tego regionu odzyskują swój dawny blask i znów mogą pełnić rolę cennych narratorów lokalnej historii. Wśród wielu efektownych projektów wymienić warto przede wszystkim Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny.

Ale to nie tylko historyczne miejsca są przedmiotem troski marszałka województwa. Istnieją także ambitne plany rozbudowy i modernizacji obiektów dobrze rozpoznawalnych zarówno przez mieszkańców, jak i licznie przybywających turystów. Do takich należą: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, słynna Opera Nova czy też Filharmonia Pomorska.

Wśród udanych realizacji szczególna uwaga skupia się na renowacji młyna wodnego. Zadbano tu o to, aby w pełni zachować oryginalne fundamenty oraz piwnice budynku, co pozwoliło na przywrócenie mu dawnego charakteru. Położenie obiektu przy istniejącym jazie piętrzącym wodę oraz odtworzenie oryginalnej linii przemiałowej to elementy, które umożliwiają zwiedzającym zrozumienie procesu produkcji mąki, jaki miał miejsce w tym miejscu na początku XX wieku.