Sejmik województwa finansuje inwestycje na obszarze powiatu ciechanowskiego

Sejmik województwa finansuje inwestycje na obszarze powiatu ciechanowskiego

Wydarzenia roku 2023 w regionie ciechanowskim były niemało znaczące dzięki wsparciu finansowemu ze strony sejmiku województwa. Łączna suma przeznaczona na inwestycje przez władze regionu wyniosła ponad 154 miliony złotych. Fundusze te posłużyły do realizacji wielu projektów, takich jak budowa nowych dróg, boisk sportowych, rozbudowa instytucji edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola, a także modernizacja infrastruktury medycznej – szpitali.

Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik, lokalne samorządy wyrażają duże zainteresowanie możliwością otrzymania wsparcia od Sejmiku. W związku z tym, proces rekrutacji do programów planowanych na nadchodzący rok już się rozpoczął.

Sejmik ma ambitne plany na rok 2024 i zamierza przeznaczyć na programy wsparcia rekordową kwotę 900 milionów złotych. Władze Mazowsza aktywnie zachęcają do składania wniosków o udział w tych programach, promując korzyści płynące z takiego wsparcia. Proces naboru do przyszłorocznych programów już się rozpoczął, a wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej mazovia.

Podczas niedawnej konferencji Wiesława Krawczyk – nowo wybrana radna Sejmiku w bieżącej kadencji, omawiała kilka innowacyjnych pomysłów, które mogą pojawić się w przyszłych planach Sejmiku.