Przedsiębiorcy coraz mniej skorzy do pomagania szpitalom

Przedsiębiorcy coraz mniej skorzy do pomagania szpitalom

Szpitale w każdym województwie w Polsce mogli regularnie liczyć na wsparcie finansowe oraz materialne z różnych stron. Bardzo skorzy do pomocy byli od zawsze przedsiębiorcy, którzy widzieli potrzeby szpitali w regionie i starali się pomagać jak mogli. Teraz jednak się to zmieniło, również w województwie śląskim.

Coraz mniej przedsiębiorstw pomaga szpitalom

Początek złej sytuacji na początku 2020 roku w wielu szpitalach spotkał się z dosyć szerokim zaangażowaniem ze strony poszczególnych przedsiębiorstw. Jednak obecnie zauważyć można słabnące zainteresowanie taką formą pomocy, a związany z tym trend sukcesywnie maleje. Znaczna część organizacji wróciła do tradycyjnego zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, chociaż niektóre z nich nie pozostają ślepe na mnożące się potrzeby szpitali i chorych nie tylko panujące obecnie wirusy, ale również na pozostałe choroby, które zostały przyćmione medialnym szumem.

Pomoc dla szpitali jest niezbędna

W Polsce wiele firm regularnie pomaga szpitalom na terenie całego kraju. Warto dodać, że np. Media Expert poinformował o rozpoczętej współpracy z warszawskim szpitalem tymczasowym oraz przekazaniu sprzętu AGD czy sprzętu komputerowego, którego braki zgłaszał personel. W pomoc zaangażowane są jednak głównie spółki państwowe takie jak Enea czy PKO BP, a niektóre z nich zdecydowały o mobilizacji do działania samych pracowników np. oddelegowując ich do pracy przy odpowiednich infoliniach. Takie działanie pozwala nie tylko zaopatrzyć przeciążony system służby zdrowia w dodatkowe ręce do pracy, ale jednocześnie jest ciekawym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala zwiększyć zadowolenie pracowników ze swojej pracy, dodatkowo ich zmotywować, a także kreuje zupełnie inny sens wykonywanych obowiązków, co może przełożyć się na zwiększenie lojalności w stosunku do pracodawcy.

Miejmy nadzieję, że zarówno w szpitalach na terenie województwa śląskiego, jak i w pozostałej Polsce, pomoc od przedsiębiorców będzie ciągle widoczna, ponieważ w wielu przypadkach jest naprawdę bezcenna.