Rozkwit kultury w Tomaszowie: Zakończenie inwestycji wartej 4 mln zł

Rozkwit kultury w Tomaszowie: Zakończenie inwestycji wartej 4 mln zł

W minioną sobotę, 30 września, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej sali widowiskowej w Tomaszowskim Domu Kultury (TDK), co sygnalizowało zakończenie inwestycji o wartości przekraczającej 4 miliony złotych. Część tej kwoty, blisko 2,5 miliona złotych, pochodziła z Funduszy Europejskich. W wydarzeniu brał udział Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski, a także członek zarządu tego samego województwa, Zdzisław Szwed.

Inwestycja ta była możliwa do realizacji dzięki uzyskanemu wsparciu z Działania 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Finansowanie to było współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt o nazwie „Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” uzyskał dofinansowanie wynoszące niemal 2,5 miliona złotych. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekroczyła 4,1 miliona złotych.