Starostwo w Kamiennej Górze zapowiada nowe inwestycje na terenie powiatu kamiennogórskiego

Starostwo w Kamiennej Górze zapowiada nowe inwestycje na terenie powiatu kamiennogórskiego

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wkrótce da początek serii inwestycji infrastrukturalnych na obszarze powiatu kamiennogórskiego. Początek prac planowany jest na najbliższe dni, a miejsca, w których zostaną one przeprowadzone, to droga Uniemyśl-Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie oraz Ciechanowice.

Należy spodziewać się następujących założeń inwestycyjnych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego:

Pierwsza z nich obejmuje naprawę drogi powiatowej nr 3462D, rozciągającej się od Uniemyśla do Okrzeszyna, a dokładniej na odcinku od km 13+790 do 14+320. Wydatki planowane na ten cel wynoszą 1 348 154,27 zł.

Następna inwestycja to również remont drogi powiatowej nr 3462D pomiędzy Uniemyślem i Okrzeszynem. Tym razem prace będą prowadzone na odcinku od km 12+240 do 13+690 i od km 15+800 do 16+230. Koszt tej inwestycji wyniesie 3 475 740,64 zł.

W ramach trzeciego projektu nastąpi modernizacja przez remont drogi powiatowej nr 3462D na terenie Chełmska Śląskiego. Na ten cel zostało zarezerwowane 2 180 187,30 zł.

Ostatnim punktem jest modernizacja wiaduktu drogowego nad PKP w ciągu drogi 2768D w miejscowości Ciechanowice, na co wydane zostanie 3 368 987,88 zł.

Dodatkowo, Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg dotyczący przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 3385D na odcinku od km 0+000 do 1+760 – ul. Sądecka w Chełmsku Śląskim.