Donnersmarckowie na Śląsku: co zawdzięczamy tej rodzinie?

Donnersmarckowie na Śląsku: co zawdzięczamy tej rodzinie?

Od XVII. wieku rodzina Henckel von Donnersmarck zaczyna odgrywać ważną rolę na terenie Górnego Śląska. Aż do 1945 roku to oni byli panami wielu tutejszych wsi i miast, oni też przyczynili się do rozwoju śląskiej gospodarki. Co zawdzięczamy tej rodzinie? Co zyskał Śląsk dzięki ich obecności na tym terenie?

Duże znaczenie hrabii Guido

Rozwój Śląska bez rodziny Donnersmarcków na pewno wyglądałby zupełnie inaczej. Na szczęście dla tego regionu, rodzina Henckel bod Donnersmarck od samego początku stawiała na rozwój swój oraz regionu, jakim jest Śląsk. 

Szczególne zasługi dla Śląska oraz dla rodziny Henckel von Donnersmarck ma hrabia Guido – pan Świerklańca. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku hrabia wykazał się wielkim talentem do powiększania rodzinnej fortuny. Uchodził on nawet za najbogatszego człowieka na terenie Śląska, a jednocześnie zaliczał się do grona najbardziej zamożnych Europejczyków. W 1901 roku, za swe zasługi dla Prus (do których wówczas należał Górny Śląsk) otrzymał on nawet tytuł książęcy. Guido wiele zrobił dla rozwoju Śląska. 

Nie tylko Guido, lecz także i inni

Bądź co bądź Guido nie był jednak jedynym przedstawicielem rodu Donnersmarcków, który tak wiele zrobił dla rozwoju śląskiego przemysłu. Tam, gdzie rządzili Donnersmarckowie, tak podejmowane były ciekawe inicjatywy gospodarcze, tam też rozwijała się działalność charytatywna. Dzięki temu na terenie Śląska do dziś trwa pamięć o tym rodzie, o którym przypominają nie tylko piękne pałace, ale i liczne huty i kopalnie.