Decyzja czeskiej Dyrekcji Dróg i Autostrad: Budimex wykluczony z konkursu na budowę autostrady D11

Decyzja czeskiej Dyrekcji Dróg i Autostrad: Budimex wykluczony z konkursu na budowę autostrady D11

Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad (ŘSD) podjęła decyzję o niezakwalifikowaniu Budimexu do konkursu na realizację projektu budowy autostrady D11 prowadzącej od Trutnova do polskiej granicy. Pomimo wniesionego przez Budimex odwołania od tej decyzji, ŘSD utrzymała swoje stanowisko. Informację o tym przekazał dyrektor generalny ŘSD CR, Radek Mátl.

Proces apelacyjny jest skomplikowany i obejmuje wiele etapów. Kolejnym krokiem, jaki zamierza podjąć Budimex, jest złożenie odwołania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Planuje on zrealizować to zadanie do dnia 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek). Zdecydowanie uznają to za właściwy krok, opierając się na przekonaniu, że ich propozycja jest niezwykle konkurencyjna. Dodatkowo, twierdzą, że posiadają doświadczenie dostosowane do specyfiki projektu D11 – mówi Diana Zyglewska, Senior Public Relations Specialist w Budimexie dla portalu Relacje Regionalne.