Projekt rozbudowy drogi wylotowej w kierunku Olsztynka zapowiedziany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Projekt rozbudowy drogi wylotowej w kierunku Olsztynka zapowiedziany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że planuje przeprowadzić przetarg na modernizację kluczowego odcinka drogi prowadzącej do Olsztynka i obwodnicy. Przewiduje się, że przetarg będzie ogłoszony najpóźniej na początku lutego, choć może to nastąpić już w styczniu.

Ta inwestycja może nieco zostać przyćmiona przez plany rozbudowy popularnej ul. Nowobałtyckiej, również znajdującej się w Olsztynie, ale jej znaczenie jest niemal równie duże. Inwestycja dotyczy specyficznej sekcji drogi wojewódzkiej nr 527, która historycznie była numerowana jako droga krajowa nr 51.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo faktu, iż inne połączenia z obwodnicą są projektowane z dwoma pasami ruchu na każdym kierunku, ten konkretny odcinek drogi wydaje się być zbyt ciasny.

Jest istotne do zaznaczenia, że to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odpowiada za tę inwestycję, a nie lokalna władza gminna.