W końcu mamy porozumienie Polski i Czech w sprawie kopalni Turów

W końcu mamy porozumienie Polski i Czech w sprawie kopalni Turów

Kopalnia Turów budziła sporo emocji w ciągu ostatnich miesięcy. Była ona obiektem sporów pomiędzy Polską a Czechami, który ostatecznie rozwiązany był jeszcze przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz jednak premierzy Polski i Czech ogłosili, że udało się dojść do porozumienia pomiędzy obiema stronami. Na dniach Republika Czeska ma wycofać skargę, którą złożono do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Koniec sporów w sprawie kopalni Turów

Przypomnijmy, że napięta sytuacja pomiędzy Polską a Czechami trwała od momentu, kiedy Ci drudzy złożyli oficjalną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tamtejszy Trybunał przyznał rację Czechom, a Polska z tego powodu miała zamknąć kopalnię w Turowie. Tak się jednak nie stało, przez co Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę ogromne kary finansowe. Polacy jednak nie płacili nałożonych zobowiązań finansowych, i stale upierali się przy tym, że sytuacja niedługo zostanie rozwiązana.

Ostatnio w internecie mogliśmy przeczytać o tym, że niebawem dojdzie do porozumienia między Polską a Czechami i zawarcia kompromisu. I tak rzeczywiście się stało. Do ostatecznego zażegnania sporu musieliśmy trochę poczekać, jednak faktycznie teraz wszystko wskazuje na to, że dojdzie do ugody pomiędzy Polską a Czechami.

Ugoda w sprawie kopalni w Turowie

Kopalnia w Turowie przez czas prowadzenia rozmów pomiędzy wszystkimi stronami funkcjonowała jak gdyby nigdy nic. Teraz będzie mogła jednak pracować już w spokoju, ponieważ jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, już niedługo Czechy wycofają skargę do TSUE dotyczącą kopalni Turów. Premier Czech Petr Fiala zaznaczył, że skarga zostanie wycofana w momencie, gdy Polacy prześlą fundusze, które uzgodniono w ramach ugody, na którą zgodziły się obie strony. Co dokładnie wynika z zawartego porozumienia w sprawie kopalni Turów?

Przede wszystkim w ramach ugody Polska musi regularnie dbać o poprawę funkcjonowania kopalni. W wyniku tego już niedługo funkcjonować będzie monitoring środowiskowy. Oprócz tego Polska będzie musiała zapłacić stronie czeskiej 45 milionów euro w formie odszkodowania. 10 milionów euro pochodzić będzie z Fundacji PGE. To oczywiście nie wszystkie warunki ugody. Oprócz tego Polska będzie musiała polepszyć warunki wydobycia węgla z kopalni Turów. Wszystko po to, aby kopalnia w Turowie nie szkodziła okolicznym mieszkańcom z Czech. Z tego powodu ma powstać specjalny wał ziemny, dzięki któremu mieszkańcy będą zabezpieczeni przez pyłami, zanieczyszczeniami powietrza oraz hałasem.