Wsparcie dla kopalń. W sumie aż 28,8 miliardów złotych

Wsparcie dla kopalń. W sumie aż 28,8 miliardów złotych

W piątek, dnia 17 grudnia, w Sejmie uchwalono nowelizację górniczej ustawy, w ramach czego kopalnie węgla kamiennego otrzymają wsparcie w wysokości 28,8 miliarda złotych. W ramach ustawy zakłada się m.in. budżetowe dopłaty do redukcji produkcyjnych zdolności kopalń, ale i nie tylko.

Finansowe wsparcie dla kopalń węgla kamiennego

Polskie górnictwo niewątpliwie przeżywa ciężki okres w ostatnich latach. W związku z tym rząd na wszelkie możliwe sposoby stara się utrzymać dochodowość tej gałęzi. Z tego względu podpisano ustawę nowelizacyjną, dzięki której kopalnie otrzymają wsparcie w wysokości 28,8 miliarda złotych. Warto dodać, że ustawa przeszła bez żadnych poprawek, a 276 głosów było „za”, 11 przeciw oraz 165 wstrzymało się od głosu.

W wyniku ustawy nowelizacyjnej kopalnie będą w uprzywilejowanej sytuacji co do zawieszenia spłat i nawet docelowych umorzeń w kwestii górniczych zobowiązań wobec PFR, a także i ZUS. Wsparcie finansowe zakłada, że koszty tych działań będą na poziomie właśnie 28 miliardów 821 milionów. W ramach tej kwoty nie uwzględniono jednak kosztów, które są związane z planowanym umorzeniem wymienionych wcześniej zobowiązań do PFR i ZUS.